City Of Rock

City Of Rock

A young musician from a small town in China tries to save his town's treasured Rock Park by organizing a charity rock concert.

Genre: Comedy , Drama , Music

Actor: Dong Chengpeng , Guli Nazha , Qiao Shan , Lee Hong Chi , Yu Qian , Yue Yunpeng , Jinsong Wang , Yu Yang , Zhou Dongyu

Director: Chengpeng Dong

Country: China

Type:

Duration: 140 min

Release: 2017

IMDb: 6.2/10