Best Choice Ever
Best Choice Ever

Best Choice Ever

A story about a contemporary mother-daughter relationship follows Mai Chenghuan, a post-95 girl from an ordinary family in Shanghai who struggles to navigate between being filial and being loyal to herself. Mai Chenghuan (Yang Zi)...

Genre: Drama , Family

Actor: Yang Zi , Xu Kai , Amelie Xu , Zhang Yao , He Saifei , Niu Junfeng , Wu Yanshu , Yao Anlian , Gong Beibi

Director: N/A

Country: China

Type:

Duration: N/A

Release: 2024

IMDb: N/A/10

You May Also Like